Sunday, 5 August 2007

Lakay

Hindi ko sasabihing
minahal kita
dahil ang kahapon
ay masakit
at matagal ko nang
nililimot.
Hindi ko rin sasabihing
mamahalin kita
dahil ang bukas
ay di-tiyak
at mapanganib pangunahan.
Ngunit sasabihin kong
mahal kita--
hindi, minamahal kita--
dahil ang ngayon ay masaya
at tiyak,
na sa gabing ito'y
masasabi kong
minahal kita,
minamahal kita,
at mamahalin kita.

07.08.2007 23:09 kwarto

Wednesday, 1 August 2007

iyo lang ako.
na kung ako'y hindi iyo,
ako'y hindi pag-aari ng sinomang hindi ikaw.

Monday, 18 June 2007

Unang Tula Para Kay Lakay

Hindi naman ikaw ang hiniling
pero ikaw pa rin ang dumating
at nanatili.
Pero ngayon
ako'y nagpapasalamat
na ikaw na ang aking
hinihiling
at pinipiling manatili.

At ako'y mananatili
kahit hindi mo hilingin.

*written on 04.15.07. Botolan, Zambales.

Traydor ang mga alaala

Traydor ang mga alaala.
Magpapaalam sa'yo
hanggang makalimot ka.
Pero eksakto. Sa puntong
sinabi mo na sa sarili mong
wala ka nang isasaya pa,
lilitaw siyang muli.
Na mula sa malayo pa lang
ay kilalang-kilala mo na.
At paglapit nito sa'yong harapan,
babalik ka sa pamilyar na lugar.
At ikaw ay mamamatay na naman.
Tuloy, takot ka nang maging masaya.
Pagkat traydor ang mga alaala.

*written on 5.24.07, 22:05, RNI.